Łukasz Stoltmann

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 15 listopada 2019r. - 21 listopada 2019r.
2 22 listopada 2019r. - 28 listopada 2019r.
3 28 grudnia 2019r. - 3 stycznia 2020r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/11/15 14:11:09 15 listopada 2019r. - 21 listopada 2019r. 7 21
2 2019/11/22 11:51:00 22 listopada 2019r. - 28 listopada 2019r. 7 14
3 2019/12/28 18:46:06 28 grudnia 2019r. - 3 stycznia 2020r. 7 7
SUMA 21