Robert Sawicki

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 8 czerwca 2019r. - 23 czerwca 2019r.