Jakub Wach

Preferowane terminy spotkań
Najlepsze są weekendy lub czwartek po 13 , piątek po 14
Planowane urlopy
Brak urlopów