Karolina Pokorova

Preferowane terminy spotkań
preferuje godziny pracy 9-16.00 oraz okazjonalnie wieczory
Planowane urlopy
Brak urlopów