Dominik Latos

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 24 czerwca 2019r. - 1 lipca 2019r.
2 5 lipca 2019r. - 12 lipca 2019r.
3 13 lipca 2019r. - 20 lipca 2019r.