Jan Pałczyński

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 30 czerwca 2019r. - 6 lipca 2019r.
2 7 lipca 2019r. - 13 lipca 2019r.
3 4 sierpnia 2019r. - 14 sierpnia 2019r.