Marcin Żebrowski

Preferowane terminy spotkań
Niedziela cały dzień , sobota popołudniu od 14-tej, piątek wieczór -20-ta, czwartek wieczór -20-ta, środa 21-wsza . Rano ciężko z czasem
Planowane urlopy
Brak urlopów