Janusz Szajna

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 23 czerwca 2019r. - 30 czerwca 2019r.
2 2 sierpnia 2019r. - 8 sierpnia 2019r.