Wacław Hołówko

Preferowane terminy spotkań
Wieczory (20:00-24:00)
Planowane urlopy
1 6 grudnia 2019r. - 24 grudnia 2019r.