Wacław Hołówko

Preferowane terminy spotkań
Wieczory (20:00-24:00)
Planowane urlopy
1 20 lipca 2019r. - 27 lipca 2019r.
2 17 sierpnia 2019r. - 26 sierpnia 2019r.