Wojciech Nowak

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 18 sierpnia 2019r. - 24 sierpnia 2019r.