Tomasz Ostrowski

Preferowane terminy spotkań
W tygodniu, od 21, nie wcześniej. Wchodzi w grę 22. Czasami w weekendy, też od 21.
Planowane urlopy
1 14 czerwca 2019r. - 26 czerwca 2019r.
2 29 lipca 2019r. - 9 sierpnia 2019r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/05/30 10:30:22 14 czerwca 2019r. - 26 czerwca 2019r. 13 12
2 2019/07/18 10:41:44 29 lipca 2019r. - 9 sierpnia 2019r. 12 0
SUMA 25