Krzysztof Zbyrasz

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 23 czerwca 2019r. - 29 czerwca 2019r.
2 19 lipca 2019r. - 25 lipca 2019r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/06/12 10:45:33 23 czerwca 2019r. - 29 czerwca 2019r. 7 18
2 2019/07/12 20:53:32 19 lipca 2019r. - 25 lipca 2019r. 7 11
SUMA 14