Łukasz Marciniak

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 17 czerwca 2019r. - 23 czerwca 2019r.
2 6 lipca 2019r. - 13 lipca 2019r.
3 2 sierpnia 2019r. - 9 sierpnia 2019r.