Piotr Naumowicz

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 20 grudnia 2019r. - 29 grudnia 2019r.
2 7 lutego 2020r. - 13 lutego 2020r.