Maciej Michalik

Preferowane terminy spotkań
Nie mogę w czwartki.
Planowane urlopy
Brak urlopów