Maciej Michalik

Preferowane terminy spotkań
Nie mogę w czwartki.
Planowane urlopy
1 24 listopada 2018r. - 7 grudnia 2018r.
2 19 grudnia 2018r. - 29 grudnia 2018r.