Anna Wójcik

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 7 lipca 2019r. - 17 lipca 2019r.
2 12 sierpnia 2019r. - 25 sierpnia 2019r.