Anna Wójcik

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 7 lipca 2019r. - 17 lipca 2019r.
2 12 sierpnia 2019r. - 25 sierpnia 2019r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/06/21 18:17:46 7 lipca 2019r. - 17 lipca 2019r. 11 14
2 2019/08/08 17:08:26 12 sierpnia 2019r. - 25 sierpnia 2019r. 14 0
SUMA 25