Marek Lipiński

Preferowane terminy spotkań
Tylko Pro-Play, w tygodniu po 19, lub 7:30, weekendy do ustalenia
Planowane urlopy
1 8 lutego 2020r. - 16 lutego 2020r.
2 20 lutego 2020r. - 27 lutego 2020r.
3 15 marca 2020r. - 22 marca 2020r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2020/02/07 10:40:42 8 lutego 2020r. - 16 lutego 2020r. 9 16
2 2020/02/11 19:21:44 20 lutego 2020r. - 27 lutego 2020r. 8 8
3 2020/03/12 08:36:00 15 marca 2020r. - 22 marca 2020r. 8 0
SUMA 25