Konrad Krychowski

Preferowane terminy spotkań
Bardzo elastyczne.
Planowane urlopy
Brak urlopów