Simone Terreno

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 3 listopada 2019r. - 10 listopada 2019r.
2 30 listopada 2019r. - 6 grudnia 2019r.
3 19 grudnia 2019r. - 28 grudnia 2019r.