Simone Terreno

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 27 października 2018r. - 5 listopada 2018r.
2 6 listopada 2018r. - 12 listopada 2018r.
3 31 grudnia 2018r. - 7 stycznia 2019r.