Simone Terreno

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 3 listopada 2019r. - 10 listopada 2019r.
2 30 listopada 2019r. - 6 grudnia 2019r.
3 19 grudnia 2019r. - 28 grudnia 2019r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/11/02 08:10:18 3 listopada 2019r. - 10 listopada 2019r. 8 17
2 2019/11/28 22:19:12 30 listopada 2019r. - 6 grudnia 2019r. 7 10
3 2019/12/12 16:29:33 19 grudnia 2019r. - 28 grudnia 2019r. 10 0
SUMA 25