Aleksander Partyga

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 21 stycznia 2019r. - 29 stycznia 2019r.
2 9 lutego 2019r. - 15 lutego 2019r.