Aleksander Partyga

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 3 czerwca 2019r. - 9 czerwca 2019r.
2 25 czerwca 2019r. - 2 lipca 2019r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/05/21 14:14:59 3 czerwca 2019r. - 9 czerwca 2019r. 7 18
2 2019/06/18 11:37:31 25 czerwca 2019r. - 2 lipca 2019r. 8 10
SUMA 15