Karol Szurmiak

Preferowane terminy spotkań
Poniedziałek - piątek po 18:00, weekendy cały dzień.
Planowane urlopy
Brak urlopów