Andrzej Zychowicz

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 21 lipca 2019r. - 29 lipca 2019r.
2 16 sierpnia 2019r. - 26 sierpnia 2019r.