Andrzej Zychowicz

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 20 października 2018r. - 31 października 2018r.
2 15 lutego 2019r. - 27 lutego 2019r.