Andrzej Zychowicz

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 21 lipca 2019r. - 29 lipca 2019r.
2 16 sierpnia 2019r. - 26 sierpnia 2019r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/07/18 21:38:24 21 lipca 2019r. - 29 lipca 2019r. 9 16
2 2019/08/16 15:22:18 16 sierpnia 2019r. - 26 sierpnia 2019r. 11 5
SUMA 20