Hubert Majda

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 9 stycznia 2019r. - 23 stycznia 2019r.
2 28 lutego 2019r. - 9 marca 2019r.