Jacek Praszałek

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 10 stycznia 2020r. - 24 stycznia 2020r.
2 25 stycznia 2020r. - 3 lutego 2020r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2020/01/10 11:48:18 10 stycznia 2020r. - 24 stycznia 2020r. 15 10
2 2020/01/21 16:18:23 25 stycznia 2020r. - 3 lutego 2020r. 10 0
SUMA 25