Damian Bess

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 4 grudnia 2019r. - 10 grudnia 2019r.
2 23 grudnia 2019r. - 29 grudnia 2019r.
3 11 stycznia 2020r. - 21 stycznia 2020r.