Piotr Waraksa

Preferowane terminy spotkań
W tygodniu w godzinach wieczornych tj. Od 20 w górę
Planowane urlopy
1 24 listopada 2019r. - 1 grudnia 2019r.
2 25 grudnia 2019r. - 2 stycznia 2020r.
3 28 stycznia 2020r. - 4 lutego 2020r.