Bartłomiej Antczak

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 6 grudnia 2019r. - 12 grudnia 2019r.
2 13 grudnia 2019r. - 27 grudnia 2019r.