Bartłomiej Antczak

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 5 grudnia 2018r. - 16 grudnia 2018r.
2 25 grudnia 2018r. - 6 stycznia 2019r.