Rafał Kołodziejski

Preferowane terminy spotkań
W dni powszednie do południa
Planowane urlopy
Brak urlopów