Daniel Kijak

Preferowane terminy spotkań
w tygodniu w ciągu dnia
Planowane urlopy
1 8 lutego 2020r. - 14 lutego 2020r.
2 25 lutego 2020r. - 2 marca 2020r.