Daniel Kijak

Preferowane terminy spotkań
w tygodniu w ciągu dnia
Planowane urlopy
1 8 lutego 2020r. - 14 lutego 2020r.
2 25 lutego 2020r. - 2 marca 2020r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/12/31 12:35:23 8 lutego 2020r. - 14 lutego 2020r. 7 18
2 2019/12/31 12:37:06 25 lutego 2020r. - 2 marca 2020r. 7 11
SUMA 14