Bartłomiej Kowalski

Preferowane terminy spotkań
Nie gram o 21 żadnego dnia.
Planowane urlopy
Brak urlopów