Mariusz Witczak

Preferowane terminy spotkań
od 7:30 do 9:30 codziennie, od 19 do 21 codzinnie, niedziela po godzinie 14
Planowane urlopy
1 21 maja 2019r. - 28 maja 2019r.
2 3 lipca 2019r. - 9 lipca 2019r.
3 25 lipca 2019r. - 31 lipca 2019r.