Mariusz Witczak

Preferowane terminy spotkań
od 7:30 do 9:30 codziennie, od 19 do 21 codzinnie, niedziela po godzinie 14
Planowane urlopy
1 21 maja 2019r. - 28 maja 2019r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/05/21 16:09:22 21 maja 2019r. - 28 maja 2019r. 8 17
SUMA 8