Mariusz Witczak

Preferowane terminy spotkań
od 7:30 do 9:30 codziennie, od 19 do 21 codzinnie, niedziela po godzinie 14
Planowane urlopy
1 5 stycznia 2020r. - 10 stycznia 2020r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2020/01/03 10:21:49 5 stycznia 2020r. - 10 stycznia 2020r. 6 19
SUMA 6