Mariusz Witczak

Preferowane terminy spotkań
od 7:30 do 9:30 codziennie, od 19 do 21 codzinnie, niedziela po godzinie 14
Planowane urlopy
1 21 maja 2019r. - 28 maja 2019r.
2 3 lipca 2019r. - 9 lipca 2019r.
3 25 lipca 2019r. - 31 lipca 2019r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/05/21 16:09:22 21 maja 2019r. - 28 maja 2019r. 8 17
2 2019/07/02 12:28:39 3 lipca 2019r. - 9 lipca 2019r. 7 10
3 2019/07/24 15:42:12 25 lipca 2019r. - 31 lipca 2019r. 7 3
SUMA 22