Michał Tomczak

Preferowane terminy spotkań
w tygodniu do godz. 10 później od godziny 21, sobota do 11 lub od 19
Planowane urlopy
Brak urlopów