Artur Niedziela

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 3 czerwca 2019r. - 9 czerwca 2019r.
2 11 czerwca 2019r. - 17 czerwca 2019r.
3 13 lipca 2019r. - 22 lipca 2019r.