Mirosław Sander

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 3 lipca 2019r. - 10 lipca 2019r.
2 18 sierpnia 2019r. - 25 sierpnia 2019r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/06/18 12:43:44 3 lipca 2019r. - 10 lipca 2019r. 8 17
2 2019/08/13 10:08:34 18 sierpnia 2019r. - 25 sierpnia 2019r. 8 9
SUMA 16