Filip Staśkowiak

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 26 lutego 2020r. - 4 marca 2020r.