Adam Kałużny

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 5 czerwca 2019r. - 11 czerwca 2019r.
2 12 czerwca 2019r. - 18 czerwca 2019r.
3 16 lipca 2019r. - 26 lipca 2019r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/06/04 16:53:46 5 czerwca 2019r. - 11 czerwca 2019r. 7 18
2 2019/06/11 22:11:51 12 czerwca 2019r. - 18 czerwca 2019r. 7 11
3 2019/07/12 21:41:56 16 lipca 2019r. - 26 lipca 2019r. 11 0
SUMA 25