Piotr Kośka

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 23 grudnia 2019r. - 30 grudnia 2019r.
2 8 lutego 2020r. - 16 lutego 2020r.