Wojciech Gałecki

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 6 lipca 2019r. - 13 lipca 2019r.
2 20 lipca 2019r. - 29 lipca 2019r.
3 8 sierpnia 2019r. - 14 sierpnia 2019r.