Wojciech Gałecki

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 23 grudnia 2018r. - 2 stycznia 2019r.
2 26 stycznia 2019r. - 2 lutego 2019r.