Tomasz Szabłowski

Preferowane terminy spotkań
Prawie codziennie po 17, czasem weekendy
Planowane urlopy
Brak urlopów