Marek Kloka

Preferowane terminy spotkań
Od poniedziałku do czwartku w godz. 18-24
Planowane urlopy
1 5 lipca 2019r. - 21 lipca 2019r.
2 9 sierpnia 2019r. - 16 sierpnia 2019r.